Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak nawet złotówki.Choć or

Czytaj więcej...

Dotacje - fundusz rozwoju na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Zestawienie przedsiębwzięć, które mają przyznaną dotację w przyszłym roku:

Aktywator on-line dla drukarni, z systemem wsparcia e-commerce oraz zarządzania i realizacji projektów poligraficznych, zintegrowany z semantyczną porównywarką cen, w modelu SaaS.

Optymalizacja modeli wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego systemu typu B2B

Uproszczenie procesu realizacji usług handlowych pomiędzy PPH EWA-BIS Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie procesu telekomunikacyjnego typu B2B

Budowa i wdrożenie calkowicie nowatorskiej platformy B2B opartej o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Phoenix Enterprise Sp. z o.o. a jej partnerami.

Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii - Materiały i biomateriały” oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne” na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM”

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na system zamków łączących elementy konstrukcyjne w obiektach małej architektury, elewacji, budynków gospodarczych mało gabarytowych

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG.

Incentive - wdrożenie w pełni nowatorskiego portalu łączącego program motywacyjny dla członków personelu sprzedażowego średnich przedsiębiorstw z podnoszeniem ich kompetencji zawodowych.|Innowacyjna w skali europejskiej platforma B2B grupy EVDIC dla automatyzacji wymiany danych pomiędzy kontrahentami i wspólnego zarządzania zasobami dedykowana dla branży elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej.

Kompleksowe połączenie systemów księgowo-finansowych celem elektronicznej wymiany danych i zautomatyzowania przesyłania informacji między biurem rachunkowym i klientami przez wdrożenie rozwiązania klasy B2B.

Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych

Modulacja allosteryczna - nowa strategia w farmakoterapii. Identyfikacja własności psychotropowych ligandów receptorów glutaminianergicznych III grupy

ON włącz zapotrzebowanie-wdrożenie zdalnego serwisu spółki Open Nexus Sp.z o.o. wsparciem aktualnego modelu zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z metodologii projektowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY. PKWiU: 72.21.11-00.00

Wdrożenie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe

Podniesienie jakości relacji biznesowych z dostawcami poprzez wdrożenie elektronicznej wymiany danych i zaimplementowanie podpisu elektronicznego w ramach integracji systemów telekomunikacyjnych.

Pozyskanie przez EKOBOX Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rozbudowa sieci światłowodowej SERV-NET o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego w woj. wielkopolskim - miejscowości: Nekielka, Lubiń i Zieleń

Zaprojektowanie e-usługi HACCP - Online umożliwiającej odbycie szkoleń oraz tworzenie interaktywnej dokumentacji zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności.

Wdrożenie e-usługi MY BRANDS - platformy consultingowej i dynamicznej bazy wiedzy, zapewniającej przedsiębiorcom spersonalizowane wsparcie na etapie projektowania systemu lojalnościowego.

Zaprojektowanie calkowicie nowatorskiej porównywarki ubezpieczeń on-line uwzględniającej w procesie porównania zawsze aktualne oferty dostępne w systemach direct poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Opracowanie mobilnego serwisu automatycznego wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością i środowiskowego zgodnie z wymogami norm ISO 9001 i ISO 14001

Stworzenie internetowej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz zdalnego archiwum medycznych obrazów radiologicznych.

Wdrożenie pierwszej na polskim rynku e-usługi do kompleksowego zarządzania zadaniami w zakresie ochrony własności przemysłowej przez rzeczników patentowych i przedsiębiorstwa.|Stworzenie serwisu teleinformatycznego, na którym zostanie udostępniona e-usługa Selling4Results kompleksowo wspierająca rekomendacjami złożone procesy sprzedaży

Stworzenie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi.

Pierwsze uruchomienie i test e-platformy kompleksowych usług kontrolowania opłat mieszkaniowych, rozliczania umów najmu prywatnego mieszkań, administrowania najmem nieruchomości

Uzyskanie ochrony patentowejna terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: Czujnik rezonansowy opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A. Gamian, J. Rybka,  T. Gotszalk, J. Mielczarski

Formalne zgłoszenie ochrony wzorów przemysłowych dla dwóch modeli grzejników oraz grzałki jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym.

Wdrożenie dedykowanego systemu IT typu B2B w firmie Galaxy Robert Mateusiak w celu usprawnienia procesów zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie elektronicznej platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych pomiędzy Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., a partnerami biznesowymi

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki, kontroli jakości, wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami

Wdrożenie calkowicie nowatorskiej platformy B2B wspomagającej planowanie i zarządzanie projektami rekrutacyjnymi w celu automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy firmą Job Impulse Polska i jej partnerami|Wdrożenie internetowej platformyB2B celem integracji i automatyzacji modeli biznesowych zamówień, sprzedaży, dystrybucji i serwisu maszyn pomiędzy Budropol Sp.J. a partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy EL-MED Marcinkowscy Sp. J. poprzez automatyzację aktualnego modelu realizacji zleceń medycznych z partnerami biznesowymi

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Wilga Fruit Sp. z o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych.

Wdrożenie systemu B2B jako narzędzia integrującego i racjonalizujacego procesy biznesowe w firmie Agencja Ochromny Mienia Taurus s.c. Krzysztof Łęcki, Maria Łęcka

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B wykorzystującego technologie EDI w celu usprawnienia współpracy handlowej spółki Quickson II i jej partnerów oraz modelu raportów sprzedażowych udostępnianego w formule SaaS

Wdrożenie zintegoowanego modelu telekomunikacyjnego klasy B2B wspierającego realizację modeli biznesowych pomiędzy projektantami mody a punktami sprzedaży detalicznej

Stworzenie od nowa procesu B2B do realizacji modeli z kontrahentami (sprzedaż, zaopatrzenie, magazyn) w formie elektronicznej innowacją procesową w DAX Cosmetics sp. z o.o.

Wsparcie na dokonanie zgłoszenia patentowego na wynalazek: Elektroda do ablacji o nazwie MiniMax – chłodzona elektroda z 8 pierścieniami diagnostycznymi i przegubami końcowych pierścieni oceniającymi siłę nacisku.

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 PO IG w Ministerstwie Gospodarki.

Zwiększenie skuteczności przeprowadzanej współpracy z Partnerami w obszarze sprzedaży, magazynu oraz realizacji procesów produkcyjnych dzięki aplikację B2BTagi:
Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak nawet złotówki.Choć or

Czytaj więcej...
body>